Hogyan csökkentsük az illegális hulladéklerakásokat

Hogyan csökkentsük az illegális hulladéklerakásokat

Illegális hulladéklerakás problémáját hatósági szinten kellene kezelni

Mindenek előtt tájékoztatni szeretném az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket, vállalkozásokat, a lakosságot, hogy a 2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról rendelkezik. Főbb pontokat emeltem ki belőle.

 • Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani,
 • kivéve ha, a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

 • valamint a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja,
 • a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.
 • A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.
 • Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.
 • Ha a hulladék szállításáról a kereskedő és a közvetítő saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre és a közvetítőre a szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.
 • A hulladékbirtokost, a hulladék gyűjtőjét, szállítóját, közvetítőjét, kereskedőjét, kezelőjét és a közszolgáltatót a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A környezetvédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed a hulladékbirtokos által átvett, összegyűjtött és elszállított hulladék eredetére, tulajdonságára, mennyiségére, rendeltetési helyére. A környezetvédelmi hatóság képviselője a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult hatóság közreműködésével a hulladékszállítmányokat feltartóztathatja.
 • A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételhez, illetve hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy minősítési engedélyhez kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel, illetve engedély nélkül folytató személytől, valamint attól, aki e törvény rendelkezéseitől eltérő módon hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, illetve közterületen jogellenesen elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet, valamint bármely dolgot, amelyre a hatóság előtti eljárásban, mint tárgyi bizonyítási eszközre szükség lehet, a helyszínen lefoglalhatja.
 • A környezetvédelmi hatóság a lefoglalt eszközt, dolgot, illetve járművet a helyszínről elszállítja és megőrzi. Stb.

Magyarra lefordítva hulladékgazdálkodási tevékenységet csak engedély birtokában lehet végezni. Nem csak az engedély nélkül végzőt bírságolhatják meg, hanem a hulladék átadót is. Egy Fejér megyei eljárás keretében az érintett önkormányzatot bírságolta meg a környezetvédelmi hatóság első fokon nagyságrendileg 40 millió forintra, majd ezt az összeget az eljárás folyamán módosították közel 4 millió forintra. Az önkormányzat hibázott, mert olyan szállítóval szállítatta el a 160 m3 mennyiségű zöldhulladékot, aki nem rendelkezett megfelelő hulladék előkezelési és szállítási engedélyekkel.

Hogyan tudja elkerülni a környezetvédelmi bírságot?

Az engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak az engedélyüknek egy másolatát a szállító járművön kell tartaniuk. Így a szállíttató és a hatóság is bármikor ellenőrizni tudja a vállalkozást és rögtön fény derül a turpiságra.

A második lehetőség az ellenőrzésre, az alábbi linkre kattintva érjük el

http://web.okir.hu/sse/?group=HNYR és itt a hulladékgazdálkodási engedélyek fülre kattintva láthatjuk az űrlapot. Ott az ügyfél nevét beírva kereshetünk, hogy rendelkezik-e a vállalkozás hulladékgazdálkodási engedéllyel. Egyéni vállalkozó esetén XY egyéni vállalkozó-t kell beírni és a lekérdezés gombra kattintani. Cég esetén például: Minta Kft.

Amennyiben rendelkezik a vállalkozás hulladékgazdálkodási engedéllyel, akkor a táblázatban az alsó részben látható a határozat adatai. A zöld kis ikonra kattintva bővebben olvashatunk az adatokról.

Hulladékgazdálkodási engedély ellenőrzése
Hulladékgazdálkodási engedély ellenőrzése

 

Hogyan kapcsolódik ez a megelőzéshez?

Sajnos az utóbbi időben egyre több illegális vállalkozás vagy illegális szállító jelent meg a piacon. Egy részük nem is hivatalos formában működhet. Gomba mód szaporodnak napról-napra egyre többen jelennek meg az interneten. Mivel ők ellenőrizetlenül végzik ezt a tevékenységet, így nem tudjuk az elszállított hulladék végállomását. Feltételezhető, hogy illegális hulladéklerakóba kötnek ki vagy mint a hulladékvadász weboldalon bejelentett esetek helyszínén. Elhagyatott épületekben, gyárterületeken, gyérebb forgalmú utcákon, használaton kívüli ingatlanok udvarában, közterületeken, erdős részeken, ingyenes lomtalanítások helyszínein és még sorolhatnánk napestig. Ezért kell nagyobb hangsúlyt fektetni az ellenőrzésre, mert így vissza tudjuk szorítani a szemetelőket. Amennyiben ilyen szállítóval vagy vállalkozással találkozik tegyen bejelentést az illetékes önkormányzatnál, fogyasztóvédelmi hatóságnál vagy a környezetvédelmi hatóságnál. Járjunk nyitott szemmel és meglátjuk javulni fog a környezettudatos szemlélet.

Miért fontos mindenki számára a megelőzés?

Sok embernek természetesnek tűnik, hogy eltűnik a szemétkupac a bejelentett helyszínről. Ám az meg sem fordul a fejében ezt ki fizeti. Az elszállítást az önkormányzatoknak kell fizetniük a mi adóforintjainkból. Sajnos erre nincs külön keretük vagy igen csak szűkös. Más keretekből kell átcsoportosítani, ezért is fontos, hogy minél kevesebb legyen az elpazarolt pénz, amit erre kelljen fordítani. A minap olvastam Biatorbágyon a 2016-os évben 22 millió forint volt az illegális hulladék lerakásoknak a felszámolási költsége, ezért nincs pénz a külterületi részeken az útjavítások elvégzésére. Gondolom más önkormányzatoknál is hasonló a helyzet.

Hogyan tudjuk még kiszúrni az illegális vállalkozásokat?

Az emberek többsége az internetet használja szolgáltatás keresésére. Érdemes megvizsgálni az adott honlapon lévő elérhetőségeket. A fogyasztóvédelmi törvény előírja a kötelező elemeket, amiket szerepeltetni kell.

Az már árulkodó jel lehet, ha egy email címen és egy telefon számon kívül semmilyen cégadat nem található fent. Az ilyen oldalakat és vállalkozásokat nagy ívben kerüljük el és jelentsük a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Biztosak lehetünk abban, hogy valami nincsen rendben körülöttük, valami takargatni valójuk van.

Minimum legyen fent a weboldalon:

 • cégnév
 • telefonszám
 • telephely vagy székhely
 • email cím
 • adószám
 • engedélyszám engedély köteles tevékenység esetén
 • esetleg egy fénykép a vállalkozóról vagy cégvezetőről, de ez csak a bizalomkeltés miatt, hogy lássuk ki áll a vállalkozás mögött. Személy szerint Én mindig adom az arcomat vállalkozásaimhoz.

Árulkodó jel lehet még a nagyon alacsony szolgáltatási ár.

Jöjjön egy valós nem kitalált példa rá. Mindenki döntse el maga, hogy mennyire lehet legális a vállalkozás.

„LOMTALANÍTÁS, SITTSZÁLLÍTÁS, ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS, HÁZTARTÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁS, VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS:

kiállási díj: 3000.-Ft/óra

normál hulladék: 1.800.-Ft/mᶟ

veszélyes hulladék: 4.000.-Ft/mᶟ

zöldhulladék szállítás: 3.000.-Ft/mᶟ

sittszállítás zsákolva: 500.-Ft/zsák

Óradíj: 5500.-Ft.

Lom- és hulladékszállítási szolgáltatásunk olcsóbban igénybevehető, mint egy konténeres hulladékszállítás.
Példa:
6 mᶟ hulladék elszállítása konténerrel: 25.000 Ft.-
Általunk kínált árak: 6 mᶟ * 1.800 Ft. + 7.000 Ft. (1 óra kiállással és pakolással) összesen csak: 17.800 Ft.”

A weboldalukon nincs semmilyen cégadat, nem tudjuk meg bruttó vagy nettó árak vannak feltüntetve, egyes hulladék típusoknál a hulladéklerakóban fizetendő összeg nem jönne ki a szállítási díjukból! És az i-re a pont, hogy veszélyes hulladékot is szállítanak fillérekért!

Nézzük meg tüzetesebben a weboldalukat, leírásokat, blog bejegyzéseket, referenciákat, képeket. Ezekből is sok minden kiderülhet számunkra:

add-e a vállalkozás a megjelenésére?

milyen gépekkel, milyen gépjárművekkel dolgoznak?

minőségi benyomást kelt-e a képek alapján végzett munkájuk?

A weboldalon közzé tett tartalmaik, cikkeik, minőségiek-e vagy csak egy össze dobot tákolmány oldanak tűnik-e?

Folyamatos tartalom fejlesztés van-e az oldalon?

Megfelelő tájékoztatást kapunk-e a szolgáltatásaikról?

Megtalálható-e a vállalkozás a közösségi médiákban?

Nézzük meg mások véleményeit pl. a google térképes találatai között, facebookon, google+-on stb.

Hulladékudvar kereső

Tegyünk együtt egy szebb élhetőbb jövőért! Zöldel zöldhulladék elszállítás

Megosztom
Comments are closed.
error: Content is protected !!